menu خانه دوره ها آزمون ها راهنما درباره ما ارتباط با ما ورود عضویت
شیمی دهم
شیمی دهم

عضویت در دوره

تعداد عضو : ۲
میانگین آرا : ۴.۰
امتیاز اتمام دوره : ۰
ایجاد شده توسط :
امیر رضایی

» شیمی دهم
وضعیت کاربری شما عادی است. برای استفاده از همه امکانات سایت، از طریق لینک روبرو وضعیت کاربری خود را به ویژه ارتقاء دهید. ارتقاء کاربری
در این دوره به صورت کامل نکته های مربوط به شیمی دهم را یادگرفته و نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور با راحت ترین روش های موجود توسط دکتر مددی مدرس برتر کنکور آموزش داده می شود
question عنصرها چگونه پدید آمدند؟
question آیا همۀ اتم های یك عنصر پایدارند؟
question تكنسیم، نخستنی عنصر ساخت بشر
question طبقه بندی عنصرها
question شمارش ذره ها از روی جرم آنها
question نور، کلید شناخت جهان
question هوا معجونی ارزشمند
question اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره
question ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
question اکسیدها در فرآورده های سوختن